دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای

چه نوع از تجهیزات را فرجنجس استفاده می شود؟

اگر چه سبک و سیستم درایو به طور گسترده ای متفاوت است، جعل در هر یک از قطعات زیر تجهیزات تولید می شود.


چکش با نیروی محرکه تا 50000 پوند پوند فلز به شکل با فشار کنترل شده تاثیر ضربات.


پرس با نیروی محرکه تا 50000 تن فشار فلز به شکل عمودی با فشار کنترل شده.


Upsetters اساسا پرس افقی مورد استفاده برای جعل فرایند شناخته شده به عنوان "ناراحت کننده" جعل است.

غلطک حلقه تبدیل قطعه توخالی گرد فلزی تحت فشار شدید علیه رول دوار نتیجه فشردن کردن حلقه یک قطعه (با هیچ مورد نیاز جوشکاری).

Jingjiang Jinlun ماشین تولید شرکت با مسئولیت محدود

S