دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای

چند طبقه بندی درجه بندی فورج

جعل روش مهم تولید قطعات ماشین و دیگر قطعات مورد استفاده در تولید است، یکی از راه های استفاده از فشار برای پردازش فلزات است. در این فرآیند ما از فشار تغییر شکل خالی فلزی استفاده می کنیم یا می توانیم شکل مورد نظر برای بررسی اشیاء مورد نیاز نیروی فشرده سازی داشته باشیم. در فرایند ریخته گری جعل، ساختار خوب دانه ای ایجاد می شود که خواص فیزیکی فلز بهبود می یابد. طراحی مناسب و جعل عالی باعث می شود جریان ذرات در جهت فشار خط هنگامی که در استفاده می شود.


Jingjiang Jinlun ماشین تولید شرکت با مسئولیت محدود

S