دانش
صفحه اصلی > دانش > محتوای

پیچیدگی فرآیند جعل

در حال حاضر پیشرفت فناوری سریعتر و سریعتر است، چیزهای زیادی نزدیک به مکانیزاسیون هستند، به طوری که بسیاری از دستگاه های مکانیکی لازم است که جعل شوند، البته فرایند جعل سازی وجود خواهد داشت؛ نیازهای سخت افزاری بسیار سختگیرانه است و فرآیند جعل بسیار سخت است. از آنجا که هر دستگاه نیاز به هماهنگی دارد، کمی نامتقارن یا اندازه اشتباه، تمام پروسه را خالی می کند.

نیازهای فشار فشاری بسیار سختگیرانه هستند، قوطی ها نمیتوانند شکاف یا سایر ناخالصی ها را داشته باشند، در غیر این صورت وقتی کار مکانیکی بسیار مستعد ابتلا به شکست یا فلج کل پروژه می شود، شاید حتی تعداد زیادی از نیروی انسانی و از دست دادن منابع مالی باشد، بنابراین فرآیند جعل بسیار سخت است در حال حاضر بسیاری از فرآورده ها در هواپیماها مورد استفاده قرار می گیرند، تصور می کنید، اگر اینطور نیست، زیرا فرآیند جعل، منجر به تصادف، عواقب نهایی غیر قابل تصور است! بنابراین پیچیدگی فرآیند جعل نیز واضح است. بنابراین ما نمی توانیم هر گونه اشتباه کوچک در زندگی را نادیده بگیریم، همه چیز باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، ضرر اجتناب ناپذیر اتفاق می افتد.


Jingjiang Jinlun ماشین تولید شرکت با مسئولیت محدود

S